Prezentacja podręcznika Matematyka wyższa w technice i naukach stosowanych (wyd. 2003 r.)
(okładka)

        Podręcznik zawiera pełny wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej, czyli tzw. analizę matematyczną funkcji jednej zmiennej, oraz elementy algebry, pomocnicze w analizie (wektory, liczby zespolone, układy równań liniowych z wyznacznikami i macierze), a także geometrię analityczną tworów liniowych i stopnia drugiego (krzywe stożkowe i powierzchnie drugiego stopnia, tzw. kwadryki). W Dodatku przedstawiono funkcje wektorowe argumentu rzeczywistego oraz problem współrzędnych przy zmianie układu odniesienia).
        Wszystkie twierdzenia głównego nurtu wykładu zostały udowodnione, a dowody – bez forsowania formalizacji – trzymają się blisko rozsądku, wystarczająco dla utrzymaniu ścisłości.
        Wykład zaczyna się od teorii wektorów, narzędzia w zastosowaniach matematyki niezmiernie użytecznego, szczególnie, gdy przechodzi się w dalszych studiach do teorii pola, ujmującej zagadnienia jak najbardziej fizyczne i techniczne. Zaraz po wektorach rozważa się problem liczb rzeczywistych i rozszerza się ten zbiór na najpełniejszy zbiór liczb, liczb zespolonych. Dopiero w dziedzinie liczb zespolonych znajduje wyjaśnienie wiele paradoksów analizy.
        Podręcznik zawiera wiele elementów interpretujących rozważane pojęcia i własności (osiem interpretacji pochodnej, prosta droga dojścia do wzoru Taylora-Maclaurina, najprostsza definicja całki oznaczonej, utrzymana w definicjach wszystkich całek funkcji wielu zmiennych, również wektorowych (co znakomicie upraszcza rozumienie tych całek).