Prezentacja podręcznika Krótki kurs analizy matematyznej, cz. 1 (wyd. 2009 r.)
(okładka)

        Podręcznik zawiera przystępny, zwięzły (co nie znaczy skrótowy) wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej z szeregami potęgowymi. Ograniczenie do trzonu nauki czyni wykład spójnym i pozwala uchwycić główny cel analizy matematycznej, którym jest stworzenie ścisłych narzędzi fizyki i techniki. Analiza matematyczna powstała na podstawowych problemach fizyki i techniki, rozwiązała je i jest kwintesencją ich metod rozumowych.
        Podręcznik ukazuje naturalność matematyki; owa naturalność oparta jest na organiczności tej nauki. Fizyka i teorie techniczne powstały w oparciu o doświadczenia, odpowiednikiem doświadczenia w matematyce jest organiczność, czyli doświadczenie pokoleń ludzkich. Aksjomatyka analizy jest zwięzłym zapisem elementarnych doświadczeń ludzkości. Wielki polski matematyk, Hugo Steinhaus, widział matematykę jako twór organiczny, jak „mowa, muzyka, rzemiosło i rolnictwo”, a można by dodać „technika”.

        (Ta charakterystyka odnosi się w szczególności do wszystkich Krótkich kursów ALEFa, a także do podręcznika Równania różniczkowe)