Prezentacja podręcznika Krótki kurs analizy matematycznej dla politechnik i nauk stosowanych (okładka)

        Tytuł jest nieco mylący, powinien brzmieć Krótki kurs matematyki wyższej dla politechnik i kierunków stosowanych.
        Tomik zawiera zwięzły, ale bardzo przystępny wykład rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej (analiza matematyczna funkcji jednej zmiennej) oraz pomocniczych w analizie elementów algebry (liczby zespolone, wektory, układy równań liniowych z wyznacznikami oraz geometrię analityczną liniową w ujęciu wektorowym). W Dodatku: o definicji funkcji ln i exp oraz rudymenty elementarnej matematyki.
        Podręcznik może służyć zarówno na mniej wymagających matematyki kierunkach politechnicznych jak też w innych studiach wymagających znajomości elementów matematyki wyższej (nauki przyrodnicze lub pedagogiczne).