Prezentacja podręćznika Elementy matematyki wyższej, t. 2 (wyd. 2000 r.) (okładka)

        Podręcznik przedstawia obszerną teorię szeregów (łącznie z szeregami Fouriera), dla której oparciem była precycyjna teoria ciągów w tomie pierwszym (wyd. z 1998 r.), a także rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych i doprowadza – do podstawowych w hydromechanice i elektromagnetyzmie – pojęć pola skalarnego i pola wektorowego i związków między nimi (skalary: strumienia, źródła-ścieku, krążenia, dywergencji lub wektory gradientu i rotacji związanych twierdzeniami Greena, Gaussa i Stokesa). Jeśli w elektronice dodać do nich doświadczalne prawa Ampera i Faradaya, otrzymuje się równania Maxwella, rządzące m.in. falami elektromagnetycznymi (więc nośnika telefonii, radia, telewizji, Internetu.
        Ujęcie skalarowo-wektorowe pozwala zrozumieć sens tych wielkości oraz wiążących je twierdzeń (praw). 
        Wykład jest przejrzysty, konsekwentny i przystępny, na ile pozwala jego materia. Po opanowaniu analizy funkcji jednej zmiennej z podręczników ALEFa studiowanie podręcznika nie będzie sprawiać trudności nawet przeciętnemu studentowi. 
       Wyciąg tego podręcznika ujęty w osobny tomik pt. Krótki kurs analizy matematycznej, cz. 2 pomija trudniejsze i peryferyjne partie, zachowując spójność wykładu.