Wydawnictwo Naukowo Oświatowe
ALEF

Wrocław

       

            Podręczniki Wydawnictwa ALEF wyrównują skrzywienia edukacji. Pozwalają młodzieży, mimo   upadku edukacji, podjąć skutecznie studia wyższe, oparte na matematyce , szczególnie politechniczne. Opierają się bowiem nie na wątpliwych koncepcjach edukacyjnych, ale na dojrzałości, jaką młodzi ludzie zdobywają samoistnie, uczestnicząc w rozwiniętej cywilizacji.

            Przemawiają wprost do tej dojrzałości.

           Nadają wiedzy matematycznej jasność i należyty wymiar

nareszcie ktoś mówi do mnie tak, abym go zwyczajnie zrozumiał, a nie podziwiał jego naukowy majestat doktorski” (M. K.)

Podręczniki ALEF

O Wydawnictwie