(Autorskie) Wydawnictwo Naukowo Oświatowe
ALEF

Wrocław

O Wydawnictwie 

Motywem założenia Wydawnictwa nie był biznes

ale wypracowanie najlepszych podręczników matematyki dla politechnik

    

            Podręczniki Wydawnictwa ALEF wyrównują skrzywienia edukacji. Pozwalają młodzieży, mimo   upadku edukacji, podjąć skutecznie studia wyższe, oparte na matematyce , szczególnie politechniczne. Opierają się bowiem nie na wątpliwych koncepcjach edukacyjnych, ale na dojrzałości, jaką młodzi ludzie zdobywają, nie w edukacji, ale samoistnie, uczestnicząc w rozwiniętej cywilizacji.

            Przemawiają wprost do tej dojrzałości.

           Nadają wiedzy matematycznej jasność i należyty wymiar

nareszcie ktoś mówi do mnie tak, abym rozumiał” (M. K.)

Podręczniki ALEF