STUDIUM KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO   (SKP)  
     
            SKP powstało za drugiej kadencji rektorskirj T, Lutego (chemik). Udawało mi się docierać do innych rektorów , aby prxzedtswć prawdziwe roblemy w głównej funkcji Uczelni, kształceniu, w tym w kształcenia w zakresie matematyki, podstawy fizyki i głównych teorii technicznych, A rektorem T. Lutym to mo się nie udało; po prostu nie ustanowił normalnych godzin audiencji rektorskich. Gdy złapałem go po jednym z jego wykładów, umknął nie dając żadnej odpowiedzi. Został wybrany na przewodniczącego KRASP Komisji Rektorów Akadamickich Szkół Polskich). Zapewne z jego inicjatywy kadencje rektorskie wydłużono z trzech lat na cztery i z jego inicjatywy KRASP żądał, by matura była tylko w rozszerzonym zakresie .
          Pomysł stworzenia SKP wysunęli matematycy, sadzę, że głównym inicjatorem był matematyk, dr Janusz Górniak. Został też dyrektorem SKP. Pospolitym wg mnie powodem utworzenia SKP było zwiększenie liczby studentów i dochodów Uczelni; za studentami idą państwowe dotacje.. A przyjmowano na SKP kandydatów, którzy nie spełniali wymagań przyjęcia, czyli nie uzyskali na maturze dostatecznie wysokiej punktacji, a nawet kandydatów, którzy matury nie zdali i tylko zabiegali o dopuszczenie do poprawki.
          Kierownictwo dorabiało argumenty za powołaniem i utrzymaniem SKP.
Miał to być rok dla niezdecydowanych na rozpoznanie kierunku studiów i  potrafii wybrać konkretnego kierunku studiów.
Jak zwykle podstawowym przedmiotem była matematyka i pospolicie główną przyczyną nie uzyskania na maturze odpowiedniej punktacji był właśnie matematyka.
          Przyglądałem sie tym studiom. Wykładowców do obsługi kursów matematycznych wyznaczano "karnie". Pomocą "naukową" były tylko i wyłącznie skrypty Skoczylasa. Tygodniowy plan zajęć był zatłoczony do ostatnich granic byle czym.
Wydziały niechętnie przyjmowały studentów po SKP (na wydział elektryczny 3-4 osoby.  Mamiono ich jakimś kierunkiem medycznym
Gdyby przyjmując słabszych studentów dano im przemyślaną pomoc w studiach, byłby z tego pożytek . Ale jedynie zniszczono życie tysiącom młodych ludzi.