Gdzie kupić

Prezentacja podręczników ALEF-a

 Jeszcze 10 lat temu można było zakupić je w księgarniach naukowych Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Łodzi, Gliwic, Katowic, Poznania, Zielnej Góry i Opola. W ostatnich kilku latach wszystkie niemal księgarnie naukowe upadły. Ostatnia we Wrocławiu księgarnia naukowa (Księgarnia Akademicka przy ul. Skłodowskiej 49) upadła w ubiegłym roku (2016). zniszczył je Internet i płytkie kształcenie wyższe.

Rzetelną wiedzę można jednak zdobyć tylko i wyłącznie z podręcznika; dobrego podręcznika.
      

Podstawowy komplet:  

Elementy matematyki wyższej, dla politechnik, t. I, wyd. 2009   – 32.- zł. 

 Krótki kurs analizy matematycznej, cz. 2, wyd. 2008 – 30.-zł.

    (podręcznik ten jest kopią części analitycznej  2 t. Elementów, zbyt obszernego dla politechnik)

Równania różniczkowe w technice, wyd. 2004 – 32.- zł.

Funkcje zmiennej zespolonej. Szeregi Fouriera, wyd 2017 –32.- zł.

Poradnik Samouka (matem. wyższ,) (wyd. 3-2007r. – 30.- zł. (wyczerpane, nowe wydanie w druku).

 

Pomocnicze dzieła

Krótki kurs analizy matematycznej, cz.1, (dla politechnik: funkcje jednej zmiennej),
         wyd. 2009 – 22.- zł.

Krótki kurs analizy matematycznej, wyd. 2006– 22.- zł.

Matematyka Wyższa w technice, wyd. 2003    30.- zł., 

Elementy matematyki wyższej, t.1, wyd. 1998 – 28.- zł., 

Elementy matematyki wyższej, t.2, wyd 2000 – 36.-zł., 

Dokąd zmierzasz Edukacjo, wyd. 2005 – 15.- zł.

O edukacje wyzwoloną. Rzecz o upadku edukacji i rabowaniu dzieciństwa,

wyd. 2012,  – 22.- zł

Przygotowane do druku (w oczekiwaniu na środki finansowe):

Algebra liniowa

(Ceny są w zasadzie stałe; mogą ulec zmianie tylko w szczególnych okolicznościach, np. przy wyraźnym obniżeniu wartości pieniądza przeżywamy początek inflacji) 

W realizacji zamówienia złożonego mailem wprost w Wydawnictwie do ceny dolicza się oszczędny koszt przesyłki.

Adres Wydawnictwa:

Wydawnictwo ALEF
51-153  Wrocław
ul. W. Potockiego 5 b
tel. 609 688 049
e-mail: nowalef@wp.pl  

Konto bankowe Wydawnictwa ALEF

 32 1140 2004 0000 3202 7794 5429

Matematyka wyższa jest łatwa i piękna, ale z książki inteligentnej,
a nie z różnych „Analiz w zadaniach”, czy matematycznego złomu   „Definicji, twierdzeń i wzorów”,