O Wydawnictwie 

         Autorskie Wydawnictwo ALEF powstało w 1998 r. nie z pobudek biznesowych, ale z palącej potrzeby wydźwignięcia z upadku kształcenia matematycznego w politechnikach. Działało w sprzyjających warunkach rozsądnych rządów przez 20 lat. W styczniu 2018 r. musiałem je nagle zamknąć, gdyż zarządzony przez nowe władze drakoński system rozliczeń skarbowych  (tzw. jpk)  doprowadził by Wydawnictwo do bankructwa, Spróbuję prowadzić je sezonowo. Może doczekam się rządów racjonalnych.

 

            Wydawnictwo ALEF powstało w 1998 r., w trudnych latach upadku nie tylko edukacji, ale również kształcenia politechnicznego spowodowanego nagłym nieprzemyślanym umasowieniem studiów na progu odzyskanej suwerenności w 1990 r. Spadło ono przede wszystkim na matematykę, która w uczelni technicznej jest wykładana na samym początku studiów. Politechniki na umasowienie, ciągnące za sobą obniżenie średniej wiedzy kandydatów reagowały pospolicie szablonem kursów wyrównujących. Politechnika Wrocławska zrobiła co innego. W Instytucie Matematycznym dwaj mierni pracownicy zmajstrowali system masowego kształcenia na wzór zasłyszanych zachodnich. . System, nazwany Standardem, był tak nieudolny, że całkowicie zniszczył kształcenie matematyczne w Uczelni. Władze Uczelni nie wnikały w „dzieło świętych krów matematycznych”.  Były zadowolone, że problem kształcenia matematycznego „załatwiono”..

          Jednakże standardowy prymityw nie tylko nie dał elementarnej podstawy teoriom technicznym, ale rozrósł się w biznes, stworzył koterię matematyczną, która opanowała Instytut Matematyczny Uczelni, a mając monopol zapanowała nad władzami Uczelni.

          Fizyka i podstawowe teorie techniczne, jądro naukowej formacji inżyniera, pozbawione są oparcia w należytej wiedzy matematycznej.

          Problem upadku kształcenia w matematyce spostrzegłem będąc już 10 lat na emeryturze. Podjąłem zdecydowane działania. Zacząłem pisać podręczniki matematyki. Udało mi się znaleźć mądrych sponsorów, którzy pokryli druk moich trzech pierwszych książek. Zdobyłem kapitał i założyłem w 1998 r. własne jednoosobowe autorskie wydawnictwo. Do dziś wydało 14 tytułów, głównie podręczniki matematyczne oraz poradnik matematyczny.

            Po 20 latach owocnego działania, gdy Wydawnictwu stawało się rozpoznawalne i cenione w całej Polsce rząd PiS wprowadził od stycznia  2018 r. drakońskie zarządzenia skarbowe, tzw. uszczelniania JPK uderzające w firmy wolnego rynku.  Nie mogąc podołać nagłemu wzrostowi administracyjnych prac i kosztów z tym związanych musiałem zamknąć Wydawnictwo

          Próby otwarcia na lżejszych warunkach w roku 2018  nie udały się. Wydawnictwo działa jako osobista, obywatelska, twórcza inicjatywa. Czeka na pojawienie się mądrych, odpowiedzialnych władz Państwa.

          Pisząc podręczniki szczególną uwagę zwracam na jasny wykład (utrzymując pełną poprawność matematyczną). Nawet drukowałem nową, lepszą wersję, mimo iż poprzednia wersja był ledwie w połowie wyczerpana.

           Szczelna bariera koterii matematycznej w uczelni nie dopuszcza moich książek do jawnego użytku..

           Wydałem do dnia dzisiejszego 12 książek (dwie stanowię studium o upadku edukacji).  Ponad 10 tyś. moich książek jest w rękach studentów całej Polski.  Nikt ich się nie pozbywa (w Allegro pojawiały się okresami w aukcjach Wydawnictwa).